Driver

Font size:

Dưới đây là bộ Driver đầy đủ  cho các loại máy in: HP, Canon, Samsung, Epson, Brother, Xerox, Lermark, Pansonic. Các bạn có thể tải Driver cho bất cứ loại máy in nào bằng cách kích chuột vào đường link bên dưới và làm theo hướng dẫn trong link.

Link download:

1. Download driver cho máy in Hp dùng cho các loại win
=> http://www8.hp.com/vn/en/support-drivers.html

2. Download driver cho máy in Canon dùng cho các loại win
=> http://support-vn.canon-asia.com/?personal&lang=VN

3. Download driver cho máy in Samsung dùng cho các loại win
=> http://www.samsung.com/vn/support/download/supportDownloadMain.do

4. Download driver cho máy in Epson dùng cho các loại win
=> http://www.epson.com.vn/epson_vietnam/support/support.page?

5. Download driver cho máy in Brother dùng cho các loại win
=> http://welcome.solutions.brother.com/bsc/Public/CountryTop.aspx?reg=as&c=as_ot&lang=en

6. Download driver cho máy in Xerox dùng cho các loại win
=> http://www.support.xerox.com/support/enus.html

7. Download driver cho máy in Lermark dùng cho các loại win
=> http://support.lexmark.com/index?page=productSelection&linkSelected=node0&locale=EN&userlocale=EN_US

8. Download driver cho máy Panasonic dùng cho các loại win
=> http://panasonic.net/pcc/support/fax/asia/model/model_asia.htm